Współczesny Hip Hop

Współczesny Hip Hop nie przypomina raczej tego nurtu, od którego się wywodzi. Na samym początku, gdy Afroamerykanie byli zmuszani do ciężkich prac w posiadłościach białych możnowładców, nie pozwalano im narzekać głośno na własną niedolę – zaczęli więc grać. Był to tzw. wiejski blues, muzyka smutku.

Do dzisiaj większość gatunków muzyki rozrywkowej wywodzi się właśnie z tego nurtu. Stereotypowy wizerunek czarnoskórego człowieka w USA nie zmienił się znacznie – dalej jest to uciśniony, narzekający przez muzykę człowiek. W Polsce gatunek ten przyjął się na podobnych zasadach. Młodzi ludzie, deklarujący wychowanie na ulicy i nieszczęśliwe dzieciństwo wyrażają to głównie przez Hip Hop.

Dodaj komentarz

Nazwa *
E-mail *
Witryna internetowa