Najciekawsze imprezy Hip Hopowe w Polsce

Na świecie jak i w Polsce odbywa się niezwykle dużo najróżniejszej maści festiwali muzycznych. Liczba odpowiednich festiwali jest proporcjonalna do popularności danego stylu muzycznego, więc nic dziwnego, że bardzo popularne wśród odbiorców są festiwale hiphopowe. Do najbardziej znanych można zaliczyć doroczny Ogólnopolski Festiwal Hip-Hop odbywający się w Koszalinie. Drugim co do wielkości jest mazurki festiwal […]

Polscy wykonawcy Hip Hopu

Niemal każdy młody chłopak lub młoda dziewczyna zetknęła się kiedyś z muzyką hiphopową. Jest to jedna z najbardziej lubianych przez młodzież odmian muzyki współczesnej. Wykonawcy hiphopowi to z reguły również młodzi ludzie, którym udało się zrealizować chęć wykrzyczenia swoich poglądów do mikrofonu przed tłumem ludzi. Bardzo często nie jest to wysokich lotów sztuka, jednak spotyka […]

Współczesny Hip Hop

Współczesny Hip Hop nie przypomina raczej tego nurtu, od którego się wywodzi. Na samym początku, gdy Afroamerykanie byli zmuszani do ciężkich prac w posiadłościach białych możnowładców, nie pozwalano im narzekać głośno na własną niedolę – zaczęli więc grać. Był to tzw. wiejski blues, muzyka smutku. Do dzisiaj większość gatunków muzyki rozrywkowej wywodzi się właśnie z […]